Jít na vyhledávání

Besedy a soutěž „Co víš o energetice“

(Zdroj: ČEZ, a. s.)

BESEDY ENERGIE-BUDOUCNOST LIDSTVA

Interaktivní besedy jsou určeny pro cílové skupiny studentů SŠ, žáků 8. a 9. tříd ZŠ a pedagogy.

Odborný výklad obsahuje globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku, představí stručně všechny typy zdrojů energetického mixu, jejich výhody i nevýhody a další ekologické, ekonomické i politické souvislosti energetiky.

Výklad je dílem kolektivu předních českých odborníků v oblasti energetiky (pedagogů z VŠ, operátorů a fyziků jaderných reaktorů) a je doprovázen atraktivní prezentací fotografií, grafů a kreseb, promítáním filmů a diskusí se zodpovídáním otázek posluchačů.

Beseda je zdarma, uskuteční se ve Vaší škole a trvá 2 vyučovací hodiny. Objednání zde.

SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽSTEV „CO VÍŠ O ENERGETICE“

(Zdroj: ČEZ, a. s.)

Pro školy, které absolvovaly besedu, pořádáme soutěže tříčlenných školních družstev. Po každém pololetí vyzveme školy, u nichž se uskutečnila beseda, aby se zúčastnily prvního korespondenčního kola. Pět nejlepších družstev (hodnocení dle počtu získaných bodů) s nehrajícím kapitánem – pedagogem – pak pozveme do finále.

Finále se konají v různých městech republiky jako pódiová vystoupení doprovázená kulturním programem. Týmy s sebou mohou mít fandící publikum.

Soutěží se ve vědomostech, fyzické zdatnosti a psychické odolnosti – vlastnostech, které musí splňovat uchazeč o místo operátora jaderného reaktoru. Vítězný tým dostává věcné ceny. Od začátku projektu v r. 2000 proběhlo v celé ČR už přes 8 000 besed s účastí 280 000 mladých lidí.

Vrátit se nahoru